[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jakub Siebeneicher
Data urodzenia nie jest znana; urodził się w Krakowie; zm. w r. 1604 w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie (syn Mateusza).
W r. 1577 zapisał się na Akademię Krakowską; po ojcu odziedziczył warsztat drukarski, który był w jego posiadaniu w latach 1583 – 1604 i prosperował pod firmą Drukarnia Siebeneicherowa. Drukarnia nosiła charakter wybitnie katolicki, obsługiwała przede wszystkim jezuitów.