[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Maciej Szarffenberg
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Lubomierza na Śląsku (Liebenthal); zm. w 1547 w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie (był krewnym Marka).
W latach 1526 – 1547 prowadził drukarnię w Krakowie; charakterystyczną cechą warsztatu było nastawienie się na wydawanie pisarzy humanistycznych i klasyków – głównie podręczników gramatyki i retoryki. Od r. 1539 zaczyna się pojawiać coraz więcej druków polskich (dewocyjnych). Z tej drukarni wyszła w 1543 r. Krótka rozprawa Reja. W r. 1547 przejął warsztat ojca syn jego Hieronim i prowadził go do r. 1656.