[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Szarffenberg
Data urodzenia nie znana (po r. 1519), urodził się w Krakowie; zm. w 1584 w Krakowie. Pochodzenie mieszczańskie (syn Marka); nobilitowany razem z bratem Mikołajem w r. 1554 – odtąd używa nazwiska w brzmieniu: Szarffenberger.
Posiadał warsztat drukarski mniejszy niż brata, Mikołaja, i o niższym poziomie (1566 – 1584); drukował przeważnie powieści; był ponadto właścicielem bardzo zasobnej księgarni.