[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Bartłomiej z Bydgoszczy
Urodził się ok. r. 1478; zm. w 1548. Pochodził z rodziny mieszczańskiej.
Prawdopodobnie studiował w Akademii Krakowskiej, prace jego wskazują, iż posiadał wysokie wykształcenie. W r. 1500 wstąpił do zakonu bernardynów, w którym, jak się zdaje, miał powierzone obowiązki nauczycielskie. Wszystkie jego prace pozostały w rękopisach, najważniejszy jest z r. 1532 Słownik łacińsko-polski, zawierający duży zbiór wyrazów polskich.