[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Andrzej Średziński
Nie posiadamy wiadomości o jego życiu.
Wiersz swój podpisał: Philosophiae in Academia Zamoscensi studiosus. Encyklopedia kościelna t. XXVI, s. 349 notuje Zygmunta Średzińskiego, rycerza maltańskiego w XVI w., pochodzącego ze starej rodziny herbu Leliwa, z dóbr Średnie na Rusi; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wymienia Średnie w pow. zamojskim. Byłyby to jedyne wskazówki, mówiące ewentualnie o pochodzeniu Andrzeja i o jego powiązaniach z Zamościem.