[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Mikołaj z Wilkowiecka
Data urodzenia nie jest znana; urodził się prawdopodobnie w Wilkowiecku (ówczesny pow. Lelów, woj. krakowskie, Małopolska); zm. w r. 1601. O jego pochodzeniu społecznym nie posiadamy wiadomości.
Nie wiemy nic o studiach, ale podobno „posiadał znaczne wykształcenie”. Był zakonnikiem – paulinem; w 1563 pełnił obowiązki kaznodziei w klasztorze na Skałce w Krakowie; w 1566 został przeorem klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie; od 1579 zarządzał prowincją zakonu. Odbył podróż do Włoch (m.in. jako przeor domu S. Stefano in Rotundo w Rzymie).