[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Wolrab
Data urodzenia nie znana; pochodził z Budziszyna; zm. pomiędzy r. 1590 a 1592 w Poznaniu. Pochodził ze znanej w XVI w. rodziny drukarzy, mających swe warsztaty w Lipsku i w Budziszynie.
Założył w 1578 r. drukarnię w Poznaniu, którą po jego śmierci prowadziła wdowa Barbara, potem „dziedzice”; warsztat poznański istniał do 1636 r. Opiekunami drukarni byli jezuici, ich też potrzebom całkowicie służyła drukarnia, tłoczono w niej głównie dysputy religijne odbywane w kolegium jezuickim oraz podręczniki szkolne; na ogólną liczbę 125 wydrukowanych pozycji w języku polskim było 40, reszta po łacinie. Wolrab nie uzyskał tytułu stałego typografa królewskiego: dla każdego wydawnictwa uzyskiwał osobny przywilej. Znamy kilka nazwisk pracowników drukarni: Marcin Bernbroch, Wojciech Gedelius.