[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Zawicki
Nie posiadamy wiadomości biograficznych.
Wiemy, że żył w czasach Batorego i Zygmunta III i że pozostawał w jakichś stosunkach ze Stanisławem Mińskim (prawdopodobnie późniejszym wojewodą tęczyńskim i podkanclerzym koronnym, zm. w 1607 r.).