[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Andrzej Ciesielski
Daty urodzenia i śmierci nie znamy; żył w II poł. XVI w.; urodził się w Cieślach (ówczesny pow. Radomsko, woj. sieradzkie, Wielkopolska). Pochodził z rodziny szlacheckiej.
Nie posiadał wykształcenia uniwersyteckiego, nabył je, i to w wysokim stopniu, drogą samokształcenia, kontaktów z pisarzami i ludźmi o wysokiej kulturze. W 1557 r. przebywał w Skierbieszowie na dworze biskupa Uchańskiego, który następnie wystarał mu się o starostwo wolborskie.