[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Adam Czahrowski
Ur. ok. 1565 r., prawdopodobnie w Czahrowie (ówczesny pow. Halicz, Ruś Czerwona); zm. po 1599 we Lwowie (?). Pochodził z rodziny szlacheckiej, posiadał działy dziedziczne w Czahrowie i Łuczyńcach (dawniej Czahrów stanowił całość z Żurawnem).
O wykształceniu jego nie posiadamy wiadomości. W czasie bezkrólewia w 1587 r. zaciągnął się do oddziałów Stanisława (Diabła) Stadnickiego po stronie cesarza Maksymiliana, brał udział w oblężeniu Krakowa i w bitwie pod Byczyną. Po klęsce uszedł na Węgry i tam w latach 1588 – 1596 wojował z Turkami. Starał się uzyskać przebaczenie króla polskiego i w tym celu szukał protekcji Zamoyskiego (dedykował mu II wyd. swoich Trenów) i Jana Szczęsnego Herburta.