[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Gliczner
Dat urodzenia i śmierci nie znamy. Był krewnym Erazma Glicznera, pochodził więc z wielkopolskiej rodziny mieszczańskiej.
W latach 1572 – 1573 zorganizował mały zakład typograficzny w Grodzisku, który wyprodukował zaledwie kilka druków (znamy 7), w tym 3 wyszły spod pióra Erazma Glicznera.