[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Cyprian Bazylik
Ur. ok. 1535 w Sieradzu (Wielkopolska); zm. po 1591. Pochodzenie mieszczańskie. W 1557 nobilitowany.
Studiował w Akademii Krakowskiej (zapisany w 1550). Zdobył gruntowne wykształcenie muzyczne. Był dworzaninem Zygmunta Augusta (1557) i pracował w jego kancelarii w Wilnie. Był też dworzaninem Mikołaja Radziwiłła Czarnego, należał wraz z Wacławem z Szamotuł do jego kancelarii nadwornej. W Brześciu Litewskim współpracował z drukarnią Radziwiłła na pewno jako korektor, czyli kierownik literacki tej placówki; po śmierci Radziwiłła prawdopodobnie przejął kierownictwo drukarni lub może stał się jej właścicielem (1566(?) – 1570). Ok. 1577 r. został wójtem Mielnika na Podlasiu.