[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Andrzej Koteniusz
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Halberstadtu w Saksonii; zm. w 1607 (1608) w Toruniu. O rodzinie jego i o wykształceniu nie mamy wiadomości.
Kiedy dokładnie przybył do Polski, nie wiemy; był z zawodu drukarzem; jakiś czas pracował jako zecer w drukarni Neringa w Toruniu, po śmierci Neringa wszedł w posiadanie warsztatu. Na ogólną liczbę 130 wyprodukowanych pozycji 29 było polskich – głównie różnowierczych.