[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Marcin Kwiatkowski
Data urodzenia nie jest znana; urodził się w Różycach w Wielkopolsce (lub na Mazowszu blisko granicy wielkopolskiej); zm. ok. 1585. Był synem nieślubnym Wojciecha Lutomirskiego – chyba więc używał nazwiska przybranego: synowie jego używali nazwiska Płachta.
Studiował na uniwersytecie w Królewcu (od 1553), potem w Wittenberdze i w Lipsku (1560), gdzie za namową Melanchtona zabrał się do przekładu Confessio. Na kalwinizm przeszedł w czasie swego pobytu na dworze Szafrańców; był otoczony opieką ks. Albrechta, który w Królewcu zatrudnił go jako tłumacza w swojej kancelarii i jako nauczyciela.