[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Biernat z Lublina
Ur. ok. r. 1465 w Lublinie (Małopolska); zm. ok. 1529. Pochodzenie mieszczańskie (plebejskie).
W 1501 r. zapisał się na Akademię Krakowską. Znał język czeski i niemiecki. Przebywał na różnych dworach: u starosty łukowskiego, Jana Zieleńskiego; u starosty Gotarda Bystrama w Rogoźnie pod Grudziądzem; u Filipa Kaliimacha, któremu pomagał w prowadzeniu korespondencji; u Mikołaja Bystrama z Radlina; u wojewody ruskiego, Jana Pileckiego z Pilczy, u którego pełnił obowiązki sekretarza i medyka. W Pilczy mógł korzystać z bogatego księgozbioru Pileckich i oddawać się swobodnie pracy literackiej. W 1516 z nieznanych przyczyn opuścił Pilczę. Dalsze jego losy nie są znane.