[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Łukasz Mamonicz
Data urodzenia nie jest znana; pochodził z Wilna; zm. w r. 1606 w Wilnie. Był bratem Kuźmy i współwłaścicielem prowadzonej przez Kuźmę drukarni.
Miał posiadłości ziemskie w okolicach Wilna oraz szereg kamienic w mieście; był starostą dziśnieńskim, od r. 1586 skarbnikiem W. Ks. Litewskiego.