[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Stanisław Murmelius
Daty urodzenia i śmierci oraz miejsce urodzenia nie są znane; Stanisław był prawdopodobnie synem leksykografa Jana Murmeliusa z Ruremond, o życiu jego jednak nie posiadamy wielu wiadomości.
W latach 1540(?) – 1558(?) oraz w r. 1570(?) pracował w jednej z oficyn krakowskich (może u Marka Szarffenberga). W latach 1558 – 1561(?) był drukarzem Mikołaja Radziwiłła Czarnego w Brześciu (Drukarnia Radziwiłłowska), nie zawsze jednak opatrywał druki tamtejsze swoim nazwiskiem. W r. 1566 założył drukarnię w Łowiczu, ale była to placówka o krótkim (rocznym tylko) żywocie.