[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Jan Niemojewski
Ur. w r. 1526 (1530) prawdopodobnie w Niemojówce (ówczesny pow. Inowrocław, woj. inowrocławskie, Wielkopolska); zm. w 1598 w Lublinie. Pochodził z wielkopolskiej bardzo zamożnej szlachty.
Kształcił się w Królewcu (1545), dokształcając się sam w zakresie historyczno-prawniczym. Sprawował obowiązki sędziego ziemskiego inowrocławskiego, był posłem na sejmy. W 1561 poznał Czechowica i pod jego wpływem przeszedł na arianizm; złożywszy urząd sędziego i rozdawszy cały majątek na rzecz ubogich, osiadł w 1570 w Lublinie. Brał udział w wielu ustnych polemikach z jezuitami. Jego wsie: Niemojówka i Liszków stały się z czasem ośrodkami życia zborowego na Kujawach.