[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Baltazar Opec
Ur. w końcu XV w. w Krakowie; zm. w pierwszej pół. XVI w. Pochodzenie mieszczańskie.
W latach 1499 – 1510 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie otrzymał stopień magistra (może i dr teologii (?). Ok. 1531 r. został proboszczem w Siennie.