[zaloguj się]

Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI w.

ODMIANA I SŁOWOTWÓRSTWOOpracowała Krystyna Wilczewska


Praca dostępna jest w kilku plikach w formacie PDF.

Spis rozdziałów

Część pierwsza: Lista
Część druga: Czasowniki, których już nie ma
Część trzecia: Czasowniki w układzie według typów odmiany:
A. -ać, -am
A.a. -am 2
A.b.-A.e. -am 3
B. -ić, -ę, -isz
C. -ować, -uję
D. -nąć, -nę
E. -eć, -eję
F. -ać, -ę
G. -eć, -ę
H-R różne
S. inne
Część czwarta: Tabele gniazdowe
Część piąta: Spis rodzin czasownikowych
Część szósta: Budowa czasownikowych tematów pochodnych