[zaloguj się]

[RZEŹNIA sb f

Fleksja

G sg rz(e)źni.

stp, Cn, Linde brak.

Miejsce uboju bydła, masarnia: Ciż rzeźnicy od każdego bydlęcia rogatego, które do rzeźni biją, płacą targowego po den. 16. LustrWpol I 246.

Synonimy: kutlof, ślachtuz.

Cf RZEŹ, [RZEŹNICA]]

ALKa