[zaloguj się]

[RZEŹNICA sb f

Fleksja

G sg rz(e)źnice.

stp brak, Cn s.v. rzeźniczy warstat, Linde XVIII w.

Miejsce uboju bydła, masarnia:

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miasta: Nadto z rzeźnice bielskiej za 12 kamieni łoju, kładąc za kożdy po lit. gr 15 LustrPodl 59, 63.

Synonimy cf RZEŹNIA.

Cf RZEŹ, [RZEŹNIA]]

ALKa