[zaloguj się]

[EKSKOMUNIKOWANY part praet pass pf

Fleksja

N pl m pers ekskomunikow(a)ni.

stp, Cn, Linde brak.

Obłożony klątwą, wyłączony z praw i łask kościelnych: Ktorzy więc na ten obyczai/ od ſwych sług Kośćielnych/ rozwiązani albo związani będą/ oni mocą słow pomienionych pana Chriſtuſowych/ wniebie od pana Boga ſamego/ albo Abſolwowani/ to ieſt/ rozwiązani/ albo Excommunicowani/ to ieſt/ wyłączeni. UstKościel 60v; wiele ich/ ktorzy [...] choć bywaią częſtokroć napominani/ w iawnych grzechach przedſię trwaią/ y dlategoſz słuſſnie/ podług roſkazania Chriſtuſowego/ Excommunicouani/ to ieſt w klątwę podani bywaią UstKościel 70v.

Synonimy: wyklęty, wyłączony, wywołany, zaklęty.

Cf EKSKOMUNIKOWAĆ]

MB