[zaloguj się]

KWIŚĆ (2) vb impf

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 kwcie
praet
sg
3 n kwitło

praes 3 sg kwcie (1).praet 3 sg n kwitło (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Wydawać kwiat (2): Wezmi rożey cżyrwoney ſwieżey/ [...] piołynu młodego/ wirzchow hanyżowych gdy kwcie FalZioł II 19c; SkarJedn 50.
2. [Jaśnieć, błyszczeć, świecić [czym]:
Szereg: »kwiść i świecić«: Szlyszelyszmy Isze thwoy roszvm kwczie wyelką mądroszczią yszwyeczi [sapientia floreat et coruscat; mądroſcią kwitnie y iáſnieie HistAl H2v] HistAl 1510 292.]

Synonimy: 2. błyszczeć, jaśnieć, lśnić się, świecić.

Formacje współrdzenne cf KWITNĄĆ.

Cf KTNĄCY, KTNIENIE

WG