[zaloguj się]

[BEZROZMYŚLNIE av

Wszystkie samogłoski prawdopodobnie jasne.

stp, Cn brak.

Bez zastanowienia się, bez namysłu: Więc áni táka przełádowána ſczodrobliwość wdźięczna bydź może: bo iáko támten bezrozmyſlnie dáie/ ták ten bez vważenia bierze. SenekaGórn 60 (Linde).

Cſ NIEROZMYŚLNIE]

ZZie