[zaloguj się]

BEZWSTYDLIWY (2) ai

Tekst nie oznacza é; prawdopodobnie e jasne (tak bez).

Fleksja
sg
mNbezwstydliwy nN
A Abezwstydliw(e)

sg m N bezwstydliwy (1).n A bezwstydliw(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Nie mający wstydu, bezwstydny, bezczelny (2): Co wſzytko żeby w papieſtwie nie było/ chybá bezwſtydliwy tożby ſię tego przeć/ y o to ſię záſtáwiáć ważył. CzechEp 87; á iákoż mi ſpráwiedliwie/ bezwſtydliwe kłamſtwo zádáwáć X. K. może? CzechEp 219.

Cf NIEWSTYDLIWY

KN