[zaloguj się]

BIAŁOGŁOWSKI (13) ai

białogłowski (11), białłogłowski (2); białogłowski HistLan, KochOdpr, Calep (2), LatHar (3), WujNT (2), SkarKaz, ZbylPrzyg; białłogłowski StryjKron, PaprUp.

biåłogłow- (9) HistLan, KochOdpr, LatHar (3), WujNT (2), SkarKaz, ZbylPrzyg, białogłow- (1) StryjKron.

Fleksja
sg
mNbiåłogłowski fN
D Dbiåłogłowski(e)j
Abiåłogłowski Abiåłogłowską
I Ibiåłogłowską
pl
N subst biåłogłowski(e)
G biåłogłowskich
D biåłogłowskim
L biåłogłowskich

sg m N biåłogłowski (2).A biåłogłowski (1).f D biåłogłowski(e)j (1).A biåłogłowską (1).I biåłogłowską (1).pl N subst biåłogłowski(e) (3).G biåłogłowskich (2).D biåłogłowskim (1).L biåłogłowskich (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odbiała głowa” ‘kobieta’; kobiecy, niewieści, żenski; femineus Calep, Cn; femininus Cn (13): HistLan D2; To więc iuż Antenorze/ inſza/ niż proroctwá/ Albo ſny białogłowſkie KochOdpr D3; bo atz xtalt bialloglowſki widzicie dowcip y ſerce meſkie PaprUp D; Foemineus ‒ Niewieſzciuch białogłowsky. Calep 427a, 467b; LatHar +4, 477; WujNT 722, 801; SkarKaz Ooood; Przygáná, WYMYSLNYM ſtroiom białogłowſkim. ZbylPrzyg kt.
Wyrażenie: peryfr. »białogłowska płeć« = kobiety (2): á pánie/ pánny y biáłłogłowſką wſzyſtkę płeć z vczćiwością przez Wiſłę przewiozwſzy wolno odpuśćili. StryjKron 577; LatHar 96. Cf »męski i białogłowski«.
Szereg: »męski i białogłowski«: Proſzę zá wſzyſtkim kośćiołem twoim: zá męſką y białogłowſką płćią LatHar 96.

LZ