[zaloguj się]

BIESIEDNICZY (1) ai

Fleksja

N sg m biesiedniczy.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

Przymiotnik odbiesiednik”: Uczestniczący w biesiadach, zabawach, hulankach: Sodalis [...] Proprie in rebus levioribus utpote convivis Bieſiedniczi towárziſz/ Fránt też niektórzi zową. Mącz 398c.

Cf BIESIADNY

ZZie