[zaloguj się]

BIEŻĄCZKA (1) sb f

Fleksja

I sg bi(e)żączką.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Znaczenia
Biegunka: Takieſz gdy ielito: ktore proſtym zową/ albo wrzodmi albo bieżącżką bywa nagabane FalZioł V 29v.

Cf BIEGUNKA

ZZie