[zaloguj się]

BŁAŻEJ (21) sb m

błażej (18), Błaży (3); błażej ZapWar, LibMal (2), KrowObr (3), RejWiz, RejPos; Błaży Goski; błażej : Błaży ZapKościer (10 : 2).

a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N błażej, Błaży
G Błażeja, Błażego
D Błażejewi
A błażeja

sg N błażej (12), Błaży [tylko w n-pers] (2).G Błażeja (3), Błażego (1).D Błażejewi (2).A błażeja (1).

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) i XVIII w. tylko n-pers.

1. n-pers (19): ZapWar nr 2288; daligo [wina] theſch konew pulgarnczową kſzyądzu Blazeyewi LibMal 1544/92, 1548/ 140v; KrowObr 172, 217, 218v; Goski A5v; Przisli slachetni pánowyę stawyczſczi na Imyę blaſzy y maczy dzyęczol. ZapKościer 75, 85v [3 r.], 87v [4 r.], 88 [4 r.].
2. Świeczka poświęcona w dniu św. Błażeja, którą okrążano szyję przy bólu gardła (2): y miáſto náuki y náſládowánia żywotow ich [świętych]/ iednemu ku cżći bylicżką ſie opaſáć/ [...] drugyemu błáżeiá vlepić RejPos 276v.
Szereg: »błażej i z gromnicą«: Ale gorſzy kágániec co im w piekle ſwiecą/ Wierę tám nie pomoże błáżey y z gromnicą. RejWiz 38v.

Cf BŁAŻEJEK, BŁAŻEK

KN