[zaloguj się]

BŁOGOSŁAWIAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praet n błogosławiało.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Iter. odbłogosławić”; udzielać błogosławieństwa; tu w przen; beatificare Vulg: Vcho ſlyſſąc błogoſláwiáło mię/ á oko widząc ſwiádectwo mi wydawáło. Leop Iob 29/11.

Formacje pochodne cf BŁOGOSŁAWIĆ.

ZZa