[zaloguj się]

[BŁOGOSŁAWICIEL sb m

Fleksja

N sg błogosławici(e)l.

stp, Cn brak.

Człowiek, który komuś dobrze życzy, sprzyja; benedicens PolAnt: przeklinacż twoy/ przeklety [!]/ á błogosłáwićiel twoy/ błogosłáwiony. BudBib Gen 27/29 (Linde).

Cf BŁOGOSŁAWIĄCY]

MM