[zaloguj się]

BŁYSZCZĄCY (5) part praes act

błyszczący (4), bliszczący (1); błyszczący RejWiz, GrabowSet; błyszczący : bliszczący RejZwierc (2 :1).

Fleksja
sg
mNbłyszczący nN
G Gbłyszcząc(e)go
L Lbłyszczącym
pl
G błyszczących
A subst błyszcząc(e)

sg m N błyszczący (1).n G błyszcząc(e)go (1).L błyszczącym (1).pl G błyszczących (1).A subst błyszcząc(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Świecący, lśniący, połyskujący (4):
a. O źródłach światła (1): Sławiąc/ iák przez ćię [Panie] niebá ſą ſtworzone/ Ich vbior/ z gwiazd błyſzcżących GrabowSet E2v.
b. O odblasku, połysku przedmiotów lśniących (3):
Wyrażenie: »błyszczące złoto« (3): RejWiz 7; Zacny to ſzáfir przy błyſzcżącym złocie/ Gdy ſpráwiedliwość zoſtawa przy cnocie. RejZwierc 211v, 19v.
2. Wyróżniający, odcinający się od tła jaskrawością lub jasnością barwy, jaśniejący (1): Kwiatek błyſzcżący ſnádnie w gnoiu leży/ Tákże chłop hárdy co ſie pychą ieży RejZwierc 218v.

Synonim: świecący.

Cf BLESZCZĄCY, [BŁYSKAWY], BŁYSZCZEĆ

KN