[zaloguj się]

1. BOSAK (4) sb m

Teksty nie oznaczają ó; a pochylone.

Fleksja
sg pl
N bosåk
G bosåk(o)w

sg N bosåk (3).pl G bosåk(o)w (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Człowiek chodzący boso (o zakonnikach zakonu Karmelitów Bosych); nudipes, nudus pedibus BartBydg, Cn; anypodetus Mącz; discalceatus, excalceatus, planipes Cn (4): nudipes, nudus pedibus. boszak, boszy BartBydg 99; BielKom G4; Anypodetus, Boſak/ Mnich który ná drewnianych trepkách chodźi. Mącz 12a.
Zestawienie: »bosak mnich«: Item v Boſſakow Mnychow 6 gąſſy vkradli LibMal 1553/172v.

Cf BOSY

KN