[zaloguj się]

BOŻKOWAĆ (2) vb impf

Fleksja

2 sg imp bożkuj (2).

stp, Cn, Linde brak.

Być zbyt gorliwym w wypełnianiu praktyk religijnych, być świętoszkiem, obłudnikiem (2): Lepiey nie pość niebożkuy/ nie nákładay z Mnichy/ Chceſzli być Bog odpuśćił/ nie ſtroy więcey pychy. BielSat D2 [idem] BielRozm 26.

Cf BOŻKOWANIE

ZZie