[zaloguj się]

BOŻKOWANIE (2) sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é; a jasne.

Fleksja
sg
G bożkowaniå
I bożkowani(e)m

sg G bożkowaniå (1).I bożkowani(e)m (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (te same przykłady).

Zbyt gorliwe wypełnianie praktyk religijnych, świętoszkowanie, licemierzenie; chytrość, obłuda (2): áby był ſtátecżnie nabożnym/ bez owego boſzkowánia/ á lizánia obraſkow GórnDworz Hh6v; Drugi [lader] ieſt Liśi/ chytry: prośbą/ boſzkowániem/ y pochlebſtwem nárabiáiący. KlonWor ded **2.

Cf BOŻKOWAĆ

ZZie