[zaloguj się]
BRAKUJĄCY  Cn; Linde w objaśnieniu s.v. brakarz.

Cf BRAKOWAĆ