[zaloguj się]

[BUCZNOŚĆ sb f

Fleksja

G sg a. pl a. A pl buczności.

stp, Cn brak.

Wybujałość, temperament, namiętność: Potrzebá [...] Oycá namiłoſiernieyſzego/ prośić/ áby on ſam ſerce miłoſne nam [...] ſpráwował/ á bucżnośći ciáłá powſciągał GilPos 48 (Linde).

Synonim: bujność.]

LZ