[zaloguj się]

BUDOWANIE SIĘ (2) sb n

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
G budowaniå się
D budowaniu się

sg G budowaniå się (1).D budowaniu się (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. budowanie.

Przen: Wspieranie się (2):

budowanie się na kim (2): Iuż też nam cżás fundáment zbáwienny pokazáć: trzebá go dowieść: y do budowánia ſię ná nim ludźiom drogę podáć. CzechEp 269; [Na Jezusie Chrystusie Apostołowie i Prorocy] ſię ſámi budowáli: y nam go ku budowániu ſię ná nim zá fundáment zálećili y zoſtáwili CzechEp 289.

Cf BUDOWAĆ SIĘ

JZ