[zaloguj się]

BUNTNIK (1) sb m

Fleksja

G pl buntników.

stp, Cn, Linde brak.

Uczestnik przymierza, sojuszu, związku, stronnictwa; socialis Mącz: Socialis exercitus, Woysko z buntników zebráne. Mącz 398b.

Cf BUNTOWNIK

KN