[zaloguj się]
BYCZAK  stp; Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Cf BYCZEK, [BYCZĘ]