[zaloguj się]

BYCZEK (2) sb m

e jasne.

Fleksja
sg
N byczek
A byczku

sg N byczek (1).A byczku (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odbyk” ‘samiec krowy (2): CIelęciem albo iałowką młodego bycżku a k rowkę [!] zową FalZioł IV 13b.
Przysłowie: Siłnać też Woł beſtia/ á niewielki Wilcżek/ A wżdy kędy roſkaże/ muśi ſkákáć Bycżek. RejZwierz 62v.

Synonimy: cielec, cielę.

Cf BYCZAK, [BYCZĘ]

LZ