[zaloguj się]

[BYTNI ai

Fleksja

N sg f bytniå.

stp notuje, Cn brak.

Realnie istniejący:
Wyrażenie: »rzecz bytnia«: Bo miáſto wiáry náſtąpi [po śmierci w niebie] rzecż iuż bytnia ſkutecżne náſze wyſwobodzenie od grzechu/ á iáſne vwielbienie w ſpráwiedliwośći GilPos 47v (Linde).

Cf BYTNY]

LZ