[zaloguj się]

BYTNY (2) ai

Fleksja

N sg f bytn(a) (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Realnie istniejący (1):
Wyrażenie: »rzecz bytna« (1) : Theſz kyedy baczymy czo yeſth grzech pyeruorodny yſz nyeyeſth uczynek czlouyeczy yako ynſze grzechy [...] Nyeyeſth teſz ona ządza duſze ku czyalu Nyeyeſt teſz ktora rzecz bytna kthora by byla yako to czo ma yſnoſzczy bythnoſzcz/ ale yeſt ſtradanye ſprauyedlyuoſzczy pyeruorodney PatKaz I 16v.
2. [Teraźniejszy, współczesny:
Wyrażenie: »bytne rzeczy«: Bo wſzytko wáſze ieſt. Choć Páweł/ choć Apollos/ choć Kifá/ choć świát/ choć żywot/ choć śmierć/ choć bytne/ choć przyſzłe (rzeczy) [sive praesentia, sive futura] Wſzytko wáſze ieſt. BudBib l.Cor 3/22 (Linde).]
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Substantificus, -a, bythna BartBydg 152b.

Cf [BOGOBYTNY], [BYTNI], NIEBYTNY

BC