[zaloguj się]

BYŻ (2) cn

stp, Cn, Linde brak.

I. W funkcji spójnikowej wprowadza zdanie podrzędne okolicznikowe warunku: gdyby (1): O wſzechmogący Pánie/ byżeś dziś sſtąpić racżył/ á iżbyś ſpytał miſtrzow ſwoich [...] iáko ſie máią záchowáć w ty ſwięte dni twoie [...] vźrzałbyś tych głuchow więcey RejPos 225v.
II. W funkcji partykuły żądającej z odcieniem modalnym irrealnym: gdyby; utinam PolAnt (1): O byżeś był ſłuchał przykazánia mego/ tedyby pokoy twoy był iáko rzeká [Utinam attendisses ad mandata mea, et fuisset sicut flumen pax tua] BibRadz Is 48/18.

Cf BY, 2. BYĆ

MK