[zaloguj się]

CALEWNIK (1) sb m

calewnik a. czalewnik.

Fleksja

I sg c(a)l(e)wniki(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Sternik: paratus fuit docere przedenykem et czalevnykem, quod ipse non fluitat cum struge ZapMaz VII Z 23/368.

Synonim: sternik.

ZZa