[zaloguj się]
CAŁKOWITOŚĆ   Cn; Linde XVII w. (z Cn).

Cf CAŁOŚĆ