[zaloguj się]

CAŁOPALON (5) part praet pass impf

całopalon a. całopalony (5).

Pierwsze a jasne, drugie pochylone; teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
pl
G całopålonych
A subst całopålon(e)
L całopålonych

pl G całopålonych (3).A subst całopålon(e) (1).L całopålonych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. całopalić.

Ofiarowany według rytuału Starego Testamentu przez spalenie w całości (5):
Zestawienie: »ofiary całopalone« = holocaustum Cn [szyk 3 : 2] (5): á iżbych przed nim kádził zioły wonnemi y dla vſtáwicżnego pokładánia chlebá/ y dla ofiár cáłopalonych [holocausta] ránych y wiecżornych BudBib 2.Par 2/4, 2.Par 1/6; w miłoſierdziu ſie kocham nie w ofiárach/ á w znáiomośći Bożey/ więcey niż w cáło palonych ofiárach. CzechRozm 84; LatHar 76; k temu miłowáć bliźniego iáko ſámego śiebie: więcey ieſt nád wſzyſtkie cáłopalone y inne ofiáry [maius est omnibus holocautomatibus et sacrificiis]. WujNT Mar 12/33.

Cf CALESPALON, CAŁOPALIĆ, CAŁOSPALON

FP