[zaloguj się]

PACHOLCZY (1) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Gpacholcz(e)go n G
L Lpacholczym

sg [m G pacholcz(e)go.]n L pacholczym.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odpachołek”; złożony z pachołków:
a. Od znacz. ‘sługa: Nie przeto żebym przed nim [Myszkowskim] ſtał w pácholczym kole KochMuza 28.
b. [Od znacz. ‘sługa wojskowy: Abowiem te konie musi odsyłać do walnego hufu albo do pacholczego hufu. UstWojsk 1525/100.]

Cf PACHOLĘCY, [PACHOŁCZNY]

LWil