[zaloguj się]

CEMBROWINA (1) sb f

cembrowina (1), [cemrowina, camrowina].

Fleksja

N pl cembrowiny.

stp, Cn brak; Linde XVIIXVIII w.

Drewno albo deski do umocnienia brzegów studni, stawów, statków itp.: Wyliczené [!] towárów leśnych przezwiſki Niemieckimi zamorzkimi: Klepki, Waśilki, Cembrowiny, Máſzty, Bale, Tarćice, Pipełki, Wánczoſe. SarnStat 348; [8 chlopom Od wÿndowanÿa drzewa za wodj ktore prziwieziono z Malborku tho iest 12 stuk czamrowinÿ a kazdemu chlopu po 4 groschj fl. 1. g. 2 RejestrBudGal 35; gdi Rzezal czemrowine RejestrBudGal 46.]

FP